خانه / استراتژی کنه ها و گاو !

استراتژی کنه ها و گاو !

می توان از ارتباطی که بین کنه ها و گاو اهلی ست یک استراتژی در علم سیاست و روابط بین الملل شبیه سازی کرد.ارتباطی که البته بیشتر به دشمنی شبیه است تا یک مهمانی برای کنه ها و اما این جانوران کوچک،خودشان همدیگر را به بدن میزبان خود یعنی گاوها،گوسفندها و … دعوت می کنند و از بدن آنها تغذیه می کنند،تغذیه ای که از جنس خون است…

بسم الله الرحمن الرحیم

استراتژی کنه ها و گاو !

می توان از ارتباطی که بین کنه ها و گاو اهلی ست یک استراتژی در علم سیاست و روابط بین الملل شبیه سازی کرد.ارتباطی که البته بیشتر به دشمنی شبیه است تا یک مهمانی برای کنه ها و اما این جانوران کوچک،خودشان همدیگر را به بدن میزبان خود یعنی گاوها،گوسفندها و … دعوت می کنند و از بدن آنها تغذیه می کنند،تغذیه ای که از جنس خون است…

کنه: حشره ای ریز و خونخوار

کنه و استراتژی

گاو: حیوانی اهلی با جثه بزرگ

گاو و استراتژی

توضیح:

حمله کنه ها به گاوها و گوسفندها برای روستاییان مخصوصا در مناطق گرمسیری یا در فصول گرم،جاافتاده تر است تا بقیه افراد.کنه یک حشره ی خونخوار کوچک است.هنگامی که کنه ها به اعضای بدن گاو اهلی می چسبند دیگر همانجا و در بدن میزبان خود تغذیه و زندگی می کنند.گاو با آن جثه بزرگ خود اما،نمی تواند از خود در برابر این حشرات کوچک دفاع کند.بر اثر خونخواری این حشرات کوچک در بدن گاو،این حیوان روز به روز ضعیف تر می شود تا زمانی که به طور معمول،کسی بیاید و دل به دریا بزند و آن کنه ها را دانه دانه از بدن حیوان زبان بسته جدا کند یا اینکه آن کنه ها خود بدن میزبان را ترک کنند.

کاربرد استراتژی:

برای اینکه دشمن قدرتمند ات را از پا دربیاری کافیست گروه ها و گروهک های خراب کاری و تروریستی کوچک را،در گوشه و کنار و مرزها و نیز در داخل سرزمین هدف به جان دشمن ات بیاندازی و آنها را سازمان دهی و برنامه ریزی کنی.البته سایر مشکلات اقتصادی و اجتماعی فرهنگی و … هم این موضوع را شامل می شوند.این در حالیست که این مشکلات باید برای دشمن،متفرقه و پراکنده(از لحاظ جغرافیای سرزمین و نیز از لحاظ سازمانی و اداری) باشند.مشخصه دیگر این مشکلات این است که باید ریشه ای باشند،یعنی فوری پیش نیایند و فوری نیز از بین روند.پس می توان گفت که این مصائب کوچک که برای ضربه زدن به دشمن طراحی شده اند،هم در بعد نظامی(گروه های خراب کاری و تروریستی و …) و هم در سایر ابعاد می توانند برای دشمن بزرگ هیکل شان(ابرقدرت،قدرت منطقه ای یا …)،دردسرهای زیادی ایجاد کنند که نتواند به راحتی آنها را سرکوب کند و از بین ببرد.مشکلات باید ریز و مخرب باشند تا تاثیرگذاری کافی را داشته باشند.و نیز خصوصیت دیگری که این گروه ها و مشکلات کوچک(وسعت خرابی-عامل خرابکار) باید داشته باشند اینست که به حیات دولت هدف و نقاط حساس او ضربه بزنند.در واقع مانند کنه ها که از خون گاو تغذیه می کنند،این مشکلات باید به شاهرگ حیاتی دشمن صدمه جدی وارد کنند.

مثال:

اگر اعتماد مردم به حکومت و دولت در یک کشور را شاهرگ حیاتی آن کشور در نظر بگیریم که بدون این اعتماد عمومی که در جریان است در کالبد آن کشور،ادامه حیات او غیر ممکن است،می توان با ایجاد گروه های کوچک در فضای مجازی و نیز گروه های کچک به صورت حضوری(که آموزش دیده هستند) و فعالیت آنها به صورت عمومی و در نقاط مختلف،به ایجاد شبهه علیه سیستم حاکمیتی دولت هدف و نیز ایجاد نارضایتی های عمومی و … پرداخت.نمونه ای از اجرای این استراتژی توسط ایالات متحده به منظور کاهش اعتماد عمومی مردم ایران به سیستم حکومتی شان را می توان مثال زد که با ایجاد انواع گروه های مجازی و حضوری که وظایف مختلفی را عهده دار بودند در پی نابودی ایران برآمد.

مسعود فاطمی10/20/2020

منبع تصاویر:

-باشگاه خبرنگاران جوان

-رویان دارو

-کشاورز دامداری آنلاین

bigtheme